Dịch vụ taxi ngày càng phát triển, số lượng các hãng taxi ngày càng nhiều cùng với đó thì khách hàng có nhiều cơ hội lựa chọn. Giữa